Kloosterwiel 15

Kloosterwiel

Volgens een legende, die tot op de dag van vandaag bij velen nog bekend is, heeft er op de plek van het Kloosterwiel een klooster gestaan, dat in de loop van de tijd steeds verder afdwaalde van de oude regels van strenge tucht en vrome onthouding. In plaats van noeste vlijt en stille gebeden, slopen alras vadsige overdaad, luidruchtige dronkenschap en wereldse wellust binnen de eens zo heilige muren. Zoals altijd volgde ook hier straf op de zonde. Vol woede begon de Waal te bruisen en overspoelde het zondige klooster, dat in een nacht met man en muis in de diepte verdween. Maar daarmee was het niet afgelopen. Tot in onze dagen was de bevolking er stellig van overtuigd dat in de nacht de monniken, gekleed in witte gewaden, uit hun vochtige graf kwamen om de argeloze voorbijgangers naar beneden te trekken. Men waakte er dan ook over om na zonsondergang over de dijk te gaan.

kloosterwiel15gr